Terug naar Erinn.nl

Mail: erinn(a)erinn.nl

Lees de tekst hiernaast voor info!
Gegarandeerd dat ook uw PC dergelijke troep heeft zonder dat u het weet. Dus SpyBot gebruiken aub!

terug naar Erinn.nl

Waarom een aparte pagina om een email te sturen?

Veel mensen hebben niet in de gaten dat door het bezoeken van diverse websites er allerlei programma's meelopen die allerlei informatie verzamelen en doorsturen naar 'bedrijven' die je vervolgens ongewenst lastig vallen met emails (Spam).

Deze onbekende programma's sturen dan ook deze mails naar email adressen die op je scherm te zien waren zoals Erinn's adres.

Er is een perfect gratis programma van het internet te halen genaamd SpyBot

Click hier om SpyBot te installeren en voor een voorbeeld.